highlight video

เทคนิคการวางแผน...
เกลาบุกบ้านก๊อต
Part ห้องทำงาน

สารคดีเกลาบุกบ้านก๊อต จิรายุ

"แม้เงินมีน้อยก็ต้องบริหาร"
ก๊อตกับทัศนคติที่มีต่อห้องทำงาน ที่ไม่ได้มีไว้แค่ 'ทำงาน'

RECENT VIDEOS

รวมวีดีโอ

สัมภาษณ์ปังๆให้คุณได้เกลานิสัยให้ไฉไล

เป็นคนใหม่ได้ใน 3 นาที

รวมวีดีโอ

บทฝึกขัดเกลานิสัยจากทีมงาน

ที่ง่ายทำได้ที่บ้าน

EVENT

PAST EVENT

รับฟัง

KLAO PODCAST

เกลา พอดแคสต์

สินค้าต่างๆ

ของเกลา นิสัยอันตราย

คอมมูนิตี้ เก(ล)า นิสัยอันตราย

PARTNER

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรา