เกี่ยวกับเกลา

VISION

เป็นพื้นที่ของคนรุ่นใหม่ที่รักในการพัฒนาตนเอง และสร้างนิสัยในการเป็นตัวเองในแบบที่ดีกว่าเดิม

MISSION

สร้างสังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย เพื่อสร้างสังคมแห่งการเกลาที่ไม่มีวันสิ้นสุด

จุดกำเนิดความคัน จึงต้องเก(ล)า

เก(ล)า นิสัยอันตราย เป็นแนวคิดที่เกิดมาจากนักศึกษาจาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างการฝึกงานที่ World Peace Initiative Foundation ในปี พ.ศ. 2559
พวกเขาได้เล็งเห็นแนวทาง เป้าหมายการทำงาน และผลสัมฤทธิ์ของมูลนิธิในการนำสมาธิ และบทฝึกนิสัยผ่านกิจกรรมที่ถูกนำไปปรับไปใช้กับกลุ่มชาวต่างชาติกว่า 200 ประเทศทั่วโลก ทำให้พวกเขาย้อนกลับมามองสังคมไทยและพบว่า วัยรุ่นไทยก็ไม่ต่างจากชาติอื่นที่มุ่งแสวงหาความสุขและความสำเร็จนอกตัว จนขาดความเข้าใจตัวเองกระทั่งไม่รู้จักตัวเองซึ่งนำไปสู่ปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาด้านความสัมพันธ์ ความเครียด ความขัดแย้ง ขาดความมั่นใจ ไม่รักตัวเอง รวมถึงปัญหาโรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตาย เป็นต้น
พวกเขาจึงเกิดแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนโครงการที่เน้นการพัฒนานิสัย เพราะพวกเขาเชื่อว่านิสัยที่ดีจะนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จที่แท้จริง และนี่คือที่มาของคำว่า ‘เก(ล)า นิสัยอันตราย’ โดยมีวาทะเด็ดประจำโครงการที่ว่า “เก(ล)า ไปพร้อมกัน” เพราะเราจะดีคนเดียวไม่ได้ แต่ควรทำให้คนรอบข้าง และสังคมดีขึ้นไปพร้อม ๆ กัน

มาร่วม เก(ล)า ตัวเอง ก่อนจะไปเก(ล)า คนอื่นกันนะคะ

©2017-2021 klao365.org All Rights Reserved.

ติดต่องานโฆษณาหรือสปอนเซอร์เกลา

084-645-9656
sales@klao365.org