(วิดีโอ+บทความ) เกลานิสัยในความสัมพันธ์ พ่อเหว่งแม่ตุ๊ก Little Monster

สารบัญเกลา - อยากเลือกอ่าน
แขกรับเชิญ :
พ่อเหว่งแม่ตุ๊ก

เกลาความสัมพันธ์เมื่ออยู่ด้วยกันมากเกินไป

กับพ่อเหว่งและแม่ตุ๊ก Little Monster

.

.

#เกลาความสัมพันธ์ช่วงโควิด

#เกลานิสัยอันตราย

#เกลาไปพร้อมกัน

เกลา นิสัยอันตราย
เกลา นิสัยอันตราย
เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน มาร่วม เก(ล)า ตัวเอง ก่อนจะไปเก(ล)า คนอื่นกันนะครับ
เกลา นิสัยอันตราย
เกลา นิสัยอันตราย
เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน มาร่วม เก(ล)า ตัวเอง ก่อนจะไปเก(ล)า คนอื่นกันนะครับ