เอกปวีร์ สีฟ้า (19)

เด็กครุ ชอบงานเขียน และการพูดคุยกับผู้คน อินกับหนังสือ How to รักแมวเป็นที่สุด อยากให้ผู้คนได้รับสารดี ๆ จากงานเขียนของตน

วิดีโอ+บทความ ล่าสุด

บทความ ล่าสุด