อยากยิ่งใหญ่ ต้องเริ่มจากนิสัยเล็กๆ | กระทิง เรืองโรจน์ พูนผล

สารบัญเกลา - อยากเลือกอ่าน

นิสัยที่ต้องให้ความสำคัญสุด ๆ

เพื่อให้ความสำเร็จเข้ามา แต่ไม่ผ่านไป

.

จะเป็นยังไงเมื่อเด็กเกลาตัวน้อย ๆ

ได้เข้าสัมภาษณ์พี่กระทิง

แม่ทัพแห่ง KBTG

.

.

#เกลานิสัยอันตราย

#เกลาไปพร้อมกัน

Writer
แค่ทีมงานเกลาคนนึง เป็นเป็ดตัวเล็ก ๆ ตัวนึง และยังคงต้องพัฒนา ปรับปรุงต่อไปเรื่อย ๆ หวังว่าเรื่องราวที่เราแชร์จะมีประโยชน์ต่อใครหลาย ๆ คน
Editor
'เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน
Photographer
'เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน
Photographer
'เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน
Interviewer
'เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน
Top