(วิดีโอ+บทความ) บทเรียนจากความล้มเหลว | พี่ต้นสน

สารบัญเกลา - อยากเลือกอ่าน
แขกรับเชิญ :
ดร.สันติธาร เสถียรไทย

จริงๆแล้วความล้มเหลว มีอีกชื่อหนึ่งคือ ‘ความสร้างสรรค์’

#เกลาความเฟล

#เกลาไปพร้อมกัน

#เกลานิสัยอันตราย

เรื่องดี ๆ มีไว้แชร์ต่อ
เกลา นิสัยอันตราย
เกลา นิสัยอันตราย
เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน มาร่วม เก(ล)า ตัวเอง ก่อนจะไปเก(ล)า คนอื่นกันนะครับ
เกลา นิสัยอันตราย
เกลา นิสัยอันตราย
เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน มาร่วม เก(ล)า ตัวเอง ก่อนจะไปเก(ล)า คนอื่นกันนะครับ