แค่รักการเรียนรู้ก็จะไปได้ไกล | ต้า ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล Skooldio

สารบัญเกลา - อยากเลือกอ่าน

แค่รักการเรียนรู้แล้วเราจะ ‘ไปได้ไกล’

.

คุยมุมมองด้านการศึกษา

และมุมที่มองว่าความเก่งของคนไทยทีมีไม่แพ้ใคร กับพี่ต้า

ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล อดีต Data Scientist จาก Facebook

ที่ตัดสินใจออกจากโอกาสงาม ๆ เลือกกลับมาทำเพื่อประเทศแทน

โดยผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Skooldio

.

.

#เกลานิสัยให้รักการเรียนรู้

#เกลานิสัยอันตราย

#เกลาไปพร้อมกัน .

Writer
แค่ทีมงานเกลาคนนึง เป็นเป็ดตัวเล็ก ๆ ตัวนึง และยังคงต้องพัฒนา ปรับปรุงต่อไปเรื่อย ๆ หวังว่าเรื่องราวที่เราแชร์จะมีประโยชน์ต่อใครหลาย ๆ คน
Editor
'เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน
Photographer
'เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน
Photographer
'เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน
Interviewer
'เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน
Top