(วิดีโอ+บทความ) อยากเปลี่ยนสังคม ต้องเริ่มจาก | นุ้ย School of Changemakers

สารบัญเกลา - อยากเลือกอ่าน
แขกรับเชิญ :
พี่นุ้ย

ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงยากจริงไหม?

.

คุยกับพี่นุ้ย School of Changemakers

ที่สนับสนุนให้ทุก Project

เพื่อสังคมเกิดขึ้นและเป็นไปได้

.

#เกลานิสัยอันตราย

#เกลาไปพร้อมกัน

เกลา นิสัยอันตราย
เกลา นิสัยอันตราย
เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน มาร่วม เก(ล)า ตัวเอง ก่อนจะไปเก(ล)า คนอื่นกันนะครับ
เกลา นิสัยอันตราย
เกลา นิสัยอันตราย
เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน มาร่วม เก(ล)า ตัวเอง ก่อนจะไปเก(ล)า คนอื่นกันนะครับ