(วิดีโอ+บทความ) เทคนิคการอ่านหนังสือให้จำยันชาติหน้า | ครูพี่แนน Enconcept

สารบัญเกลา - อยากเลือกอ่าน
แขกรับเชิญ :
ครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ

อยากสอบผ่านแต่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ

ไม่ต้องบน! ไม่ต้องเซ่น!

ขอเชิญมารับพรจากครูพี่แนน

#เกลาความเอ๋อ

#เกลานิสัยอันตราย

#เกลาไปพร้อมกัน

เรื่องดี ๆ มีไว้แชร์ต่อ
เกลา นิสัยอันตราย
เกลา นิสัยอันตราย
เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน มาร่วม เก(ล)า ตัวเอง ก่อนจะไปเก(ล)า คนอื่นกันนะครับ
เกลา นิสัยอันตราย
เกลา นิสัยอันตราย
เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน มาร่วม เก(ล)า ตัวเอง ก่อนจะไปเก(ล)า คนอื่นกันนะครับ