(วิดีโอ+บทความ) ไม่อยากโดนตัดสิน ก็อย่าไปตัดสินใคร | ก่อน BNK48

สารบัญเกลา - อยากเลือกอ่าน
แขกรับเชิญ :
น้องก่อน วฑูศิริ ภูวปัญญาสิริ BNK48

รามักจะคาดหวังให้คนอื่นดีกับเรา

แต่เราล่ะ ดีพอให้คนอื่นดีใส่หรือยัง

.

.

อีกหนึ่งมุมมองเรื่องการถูกตัดสิน

กับ น้องก่อน วฑูศิริ ภูวปัญญาสิริ

หรือ ‘ก่อน BNK48’

#เกลานิสัยตัดสิน

#เกลานิสัยอันตราย

#เกลาไปพร้อมกัน

เกลา นิสัยอันตราย
เกลา นิสัยอันตราย
เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน มาร่วม เก(ล)า ตัวเอง ก่อนจะไปเก(ล)า คนอื่นกันนะครับ
เกลา นิสัยอันตราย
เกลา นิสัยอันตราย
เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน มาร่วม เก(ล)า ตัวเอง ก่อนจะไปเก(ล)า คนอื่นกันนะครับ