ไม่อยากโดนตัดสิน ก็อย่าไปตัดสินใคร | ก่อน BNK48

สารบัญเกลา - อยากเลือกอ่าน

รามักจะคาดหวังให้คนอื่นดีกับเรา

แต่เราล่ะ ดีพอให้คนอื่นดีใส่หรือยัง

.

.

อีกหนึ่งมุมมองเรื่องการถูกตัดสิน

กับ น้องก่อน วฑูศิริ ภูวปัญญาสิริ

หรือ ‘ก่อน BNK48’

#เกลานิสัยตัดสิน

#เกลานิสัยอันตราย

#เกลาไปพร้อมกัน

Writer
แค่ทีมงานเกลาคนนึง เป็นเป็ดตัวเล็ก ๆ ตัวนึง และยังคงต้องพัฒนา ปรับปรุงต่อไปเรื่อย ๆ หวังว่าเรื่องราวที่เราแชร์จะมีประโยชน์ต่อใครหลาย ๆ คน
Editor
'เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน
Photographer
'เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน
Photographer
'เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน
Interviewer
'เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน
Top