(วิดีโอ+บทความ) ทุกความสำเร็จ มันมีเบื้องหลัง | บูม ธริศร

สารบัญเกลา - อยากเลือกอ่าน
แขกรับเชิญ :
พี่บูม ธริศร

เพราะทุกความสำเร็จ

ต้อง ‘แลก’ ด้วยอะไรบางอย่างเสมอ

.

.

ร่วมพูดคุยกับพี่บูม ธริศร

เจ้าของ YouTube Channel: BoomTharis

ว่าสิ่งที่ Youtuber มักจะโดนเข้าใจผิดมากสุดคือเรื่องอะไร

.

.

#เกลานิสัยชอบดูเบา

#เกลานิสัยอันตราย

#เกลาไปพร้อมกัน

เรื่องดี ๆ มีไว้แชร์ต่อ
เกลา นิสัยอันตราย
เกลา นิสัยอันตราย
เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน มาร่วม เก(ล)า ตัวเอง ก่อนจะไปเก(ล)า คนอื่นกันนะครับ
เกลา นิสัยอันตราย
เกลา นิสัยอันตราย
เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน มาร่วม เก(ล)า ตัวเอง ก่อนจะไปเก(ล)า คนอื่นกันนะครับ