ทุกความสำเร็จ มันมีเบื้องหลัง | บูม ธริศร

สารบัญเกลา - อยากเลือกอ่าน

เพราะทุกความสำเร็จ

ต้อง ‘แลก’ ด้วยอะไรบางอย่างเสมอ

.

.

ร่วมพูดคุยกับพี่บูม ธริศร

เจ้าของ YouTube Channel: BoomTharis

ว่าสิ่งที่ Youtuber มักจะโดนเข้าใจผิดมากสุดคือเรื่องอะไร

.

.

#เกลานิสัยชอบดูเบา

#เกลานิสัยอันตราย

#เกลาไปพร้อมกัน

Writer
แค่ทีมงานเกลาคนนึง เป็นเป็ดตัวเล็ก ๆ ตัวนึง และยังคงต้องพัฒนา ปรับปรุงต่อไปเรื่อย ๆ หวังว่าเรื่องราวที่เราแชร์จะมีประโยชน์ต่อใครหลาย ๆ คน
Editor
'เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน
Photographer
'เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน
Photographer
'เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน
Interviewer
'เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน
Top