(วิดีโอ+บทความ) ไม่มีความสำเร็จไหนที่ไม่ต้องพยายาม | หมู อาซาว่า

สารบัญเกลา - อยากเลือกอ่าน
แขกรับเชิญ :
พลพัฒน์ อัศวะประภา (หมู)

ไม่มีความสำเร็จไหน ที่ไม่ใช้ ‘ความพยายาม’

.

.

.

#เกลานิสัยทำอะไรก็ไม่สำเร็จ

#เกลานิสัยอันตราย

#เกลาไปพร้อมกัน

เกลา นิสัยอันตราย
เกลา นิสัยอันตราย
เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน มาร่วม เก(ล)า ตัวเอง ก่อนจะไปเก(ล)า คนอื่นกันนะครับ
เกลา นิสัยอันตราย
เกลา นิสัยอันตราย
เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน มาร่วม เก(ล)า ตัวเอง ก่อนจะไปเก(ล)า คนอื่นกันนะครับ