Klao on demand @KU ตอน Louder Than Words

คุณเคยได้ยินไหม…

ว่าสิ่งที่ฆ่าคนได้มากกว่าอาวุธคือ ‘คำพูด’

หลายคนพูดจาไพเพราะ แต่กลับแฝงไปด้วยอคติ

แสดงความเห็น แต่ลึกๆ ก็ยุยงสร้างความเกลียดชัง

และไต่ระดับไปจนถึงคำพูดหยาบคายที่ทิ่มแทงใจคน

มาร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนความเห็นกับวิทยากรพิเศษ

พี่ป๊อป ศิวาภัทร์ สิริพิพัฒน์ หรือ Master Pop และ

พี่แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด ปัจจุบันนักแสดง นางแบบ

ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรง

ผลกระทบที่ได้รับจาก Hate Speech

วิธีการก้าวผ่าน และการรณรงค์เรื่องการใช้คำพูด

ในงาน Klao on Demand at KU

ตอน Louder Than Words

เพราะคำพูดไม่ใช่แค่คำพูด

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:00-18:00 น.

ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ถึงเวลาแล้วที่คำพูดของเราจะไม่ฆ่าใคร

และจะไม่มีคำพูดของใครฆ่าเราได้เช่นกัน

#เกลานิสัยอันตราย

#เกลาไปพร้อมกัน

#KUDigitalCitizens

กิจกรรม:
Klao on demand @KU ตอน Louder Than Words
ประเภท:
KLAO University Tour
วันที่:
6 พ.ย. 2562
สถานที่:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ห้อง Auditorium ชั้น 3
Speakers:
Master Pop ศิวาภัทร์ สิริพิพัฒน์
แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด
©2017-2021 klao365.org All Rights Reserved.

ติดต่องานโฆษณาหรือสปอนเซอร์เกลา

084-645-9656
sales@klao365.org