ติดต่อโฆษณา - เกลานิสัย อันตราย

'เกลานิสัยอันตราย' (สื่อสร้างสรรค์สังคมออนไลน์ ) Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน โดยมีวาทะเด็ดประจำโครงการที่ว่า “เก(ล)า ไปพร้อมกัน” เพราะเราจะดีคนเดียวไม่ได้ แต่ควรทำให้คนรอบข้าง และสังคมดีขึ้นไปพร้อม ๆ กัน มาร่วม เก(ล)า ตัวเอง ก่อนจะไปเก(ล)า คนอื่นกันนะครับ

บริการของเกลานิสัย อันตราย

- NEW EPISODES (ตอนใหม่)

- NEW PRODUCTION (รายการใหม่)

- BANNER (แบนเนอร์)

- PHOTOS (ภาพต่าง ๆ และบทความ)

- CUSTOMIZATION (บริการต่างๆที่นอกเหนือจากสื่อออนไลน์)

เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ

อีเมล์ ติดต่อ

TEAM LEADER : ทิพย์เกษร สิริโพธิวงศ์

LINE : tipkesons

CONTACT US