KUT @CU ตอน เห็นแก่ตัวให้เป็น

12 กันยายน 2560

โดย ยิปโซ อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์, ครูนุ่น english afternoonz

ปฏิเสธไม่ได้…เพราะเห็นแก่คนอื่นมากเกินไป
ช่วยคนอื่น…แต่ตัวเองยังเอาไม่รอด?
พอไม่ช่วย…กลับโดนหาว่า เห็นแก่ตัว!!

จะ ‘เห็นแก่ตัว’ ยังไงให้รอดในสังคมปัจจุบัน?

มา #เห็นแก่ตัวให้เป็น พร้อมกัน 12 กันยายนนี้
กับ เก(ล)า University Tour @จุฬาฯ
รับสมัครด่วนจำนวนจำกัด! 200 ที่นั่งเท่านั้น!!!

ไม่มีภาพบรรยายกาศ

เรื่องดี ๆ มีไว้แชร์ต่อ
เกลา นิสัยอันตราย
เกลา นิสัยอันตราย
เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน มาร่วม เก(ล)า ตัวเอง ก่อนจะไปเก(ล)า คนอื่นกันนะครับ
เกลา นิสัยอันตราย
เกลา นิสัยอันตราย
เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน มาร่วม เก(ล)า ตัวเอง ก่อนจะไปเก(ล)า คนอื่นกันนะครับ
PAST EVENTS