MINDSET

บทความ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรอบความคิด ทัศนคติ วิธีคิด แง่มุมต่างๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจ

MINDSET

ฝันยังไงให้ไม่จบลงที่คำว่าเพ้อ

“อุดมการณ์มันกินไม่ได้..”. ถึงคนจะบอกกันอย่างนั้น เเต่สุดท้ายก็มีคนมากมายที่ได้ดิบได้ดี อยู่ดีมีสุขเพราะเชื่อในอุดมคติเหล่านั้น เเล้วสรุปมันเป็นยังไงกันเเน่?

MINDSET

ฝันยังไงให้ไม่จบลงที่คำว่าเพ้อ

“อุดมการณ์มันกินไม่ได้..”. ถึงคนจะบอกกันอย่างนั้น เเต่สุดท้ายก็มีคนมากมายที่ได้ดิบได้ดี อยู่ดีมีสุขเพราะเชื่อในอุดมคติเหล่านั้น เเล้วสรุปมันเป็นยังไงกันเเน่?